Omanikujärelevalve

Peate omanikuna tagama ehituse ja ehitise kasutamise vastavuse õigusaktidest tulenevatele nõuetele, et ehitamine toimuks projektijärgselt ja kokkulepitud kvaliteediga. 

omanikujärelevalve

Vajate pädevat omanikujärelevalvet, et :

 • Ennetada ehitustehnilisi vigu
 • Hoida eelarvet kontrolli all, et hiljem ei oleks vaja korduvalt maksta vigade eemaldamisega kaasnevate kulude eest
 • Saada õigeaegset ja pädevat konsultatsiooni, kes tõlgiks projekteerija ning ehitaja jutu omaniku keelde
 • Leida tasakaalustavat jõudu Sinu ja ehitaja vahel
 • tagada ehitise kvaliteeti ja nõuetele vastavust
 • Tagada koordineeritud infovahetust kõikide osapoolte vahel (sealhulgas Tellija, projekteerija, ehitustöövõtja, hoone omanik, valdaja).

Tagame ja kontrollime, et :

 • ehitamise aluseks oleva projekti ja ehitusloa saamiseks esitatud projekti vastavust;
 • ehitusprojekti nõuetele vastavust ja ehitamise ajal ehitamise nõuetele vastavust;
 • ehitamise korrektset dokumenteerimist. Võtab vastu kaetud tööde akte ja kontrollib töö vastavust ehitusprojektis olevaga, vajaduse korral lükkab kaetud tööde aktid tagasi ja esitab ettekirjutused;
 • ehitaja nõuetekohast ettekirjutuste täitmist;
 • ehitamisel kasutatava materjali kvaliteeti ja seadme vastavust;
 • ehitamise käigus tekkinud puuduseid, neist teavitama omanikku ja ehitajat ning esitama ülesanded ja tähtajad puuduste kõrvaldamiseks .
 • esitada oma ettepanekud, soovitused, hinnangud, heakskiidud, kinnitused ja otsused nii kiiresti kui võimalik või siis kokkulepitud tähtaja jooksul.
 • teostusdokumentatsiooni jooksvalt ehitustööde käigus selle tekkepõhiselt.

Kokkuleppeliselt Tellijaga esitab tegevusaruande, andes Tellijale ülevaate tööde kulgemisest, probleemidest, tööde vastavusest nõuetele ja oma hinnangu ajakavast ja lepingu täitmisest. Lisaks pildistab tööde käiku ja lisab pildid aruannete juurde.

Kokkuleppeliselt Tellijaga korraldab ehitushanke.

Omanikujärelevalve hind sõltub objekti asukohast, mastaabist, juhtimisala ulatusest, objekti tehnilistest omadustest, algdokumentatsiooni kättesaadavusest. Ettevõtte omab omanikujärelevalve majandustegevuse registreeringut (EEO003809).

Küsi pakkumist >>>