Muinsuskaitseline järelevalve

Ehitate või renoveerite  muinsuskaitse all olevat objekti ja vajate asjakohast nõu ja pädevat järelevalvet?

muinsuskaitse tänukiri

Muinsuskaitselise järelevalve eesmärk on tagada mälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise projektikohane, kvaliteetne ja muinsuskaitse nõuetele vastav konserveerimine, restaureerimine ning remont.

Ettevõte omab muinsuskaitselise järelevalve tegevusluba EMU000159 ja eksperti, kelle järelevalve all lubatakse muinsuskaitsealal paiknevat ehitist või mälestist konserveerida, remontida või restaureerida. Koostöös partneriga Telora OÜ saadi tunnustus “Hästi restaureeritud mälestis 2021” nominendina.

Muinsuskaitseametilt saab taotleda muinsuskaitselisele järelevalvele tehtavate kulude osalist hüvitamist tingimustel, et muinsuskaitseline järelevalve on määratud muinsuskaitseseaduse alusel, selle on teinud pädev isik ja nõuetekohaselt ning amet on muinsuskaitselise järelevalve aruande heaks kiitnud.

Kui vajad muinsuskaitselist järelevalvet, pöördu meie poole >>>