Ehitise audit

Olete hädas ehitusloa, teatiste ja projekteerimistingimuste elektroonilises menetluses?

ehitise audit

Pakume Sulle ehitusjärelevalvet ja auditit, et anda ehitusinseneri hinnang olemasolevale ehitisele. Selle käigus hinnatakse ehitise konstruktiivset ohutust ja tehnosüsteemide toimimist. Ehitusprojekti olemasolul hinnatakse ka ehitusprojektile vastavust. Ehitise auditi eesmärk on tõendada kohalikule omavalitsusele hoone nõuetele vastavust kasutusloa taotlemiseks.

Ehitise auditi koostamiseks teostatakse objekti ülevaatuse, selgitatakse välja nõuetele vastavus ja koostatakse ehitise auditi aruande.

Aitame  teatiste, lubade ja projekteerimistingimuste elektroonilises menetluses ja omame vajalikku ehituse auditi majandustegevuse registreeringut (EEK001263).

Pöördu meie poole >>>